Online Natuurvisie Vechtplassen

In deze online Natuurvisie geeft Natuurmonumenten aan hoe zij de komende 18 jaar wil bijdragen aan het behoud, het herstel en de beleving van de bijzondere natuur- en landschapswaarden van de Vechtplassen.

Redactie:

Maureen Kemperink

Uitgave:

Natuurmonumenten, 2019