Het bos ingestuurd ...

Spannende verhalen van het bos

Acht avonturen die zich afspelen in gebieden van Natuurmonumenten. Ik heb het verhaal Over de grens geschreven, over een meisje en haar hond die iets vreemds ontdekken in een besneeuwd Bergherbos.

Fragment:
Ze lopen verder. ‘Wat is het stil hè?’ fluistert ze. ‘Zou dat door de sneeuw komen? Het lijkt of de bomen en struiken op iets wachten …’ Dan staat Argos zo plotseling stil dat Hanna bijna over hem struikelt. Ze wil de hond boos toeroepen, maar iets houdt haar tegen. De oren van de hond liggen plat in zijn nek en hij gromt zachtjes. Ze kijkt om zich heen, maar ziet niets.

Auteurs:
Maureen Kemperink e.a.
Uitgave:
Natuurmonumenten en Buro Kloeg, 2003
ISBN:
9077315047