Grenzeloze natuur

De internationale betekenis van Nederland voor soorten, ecosystemen en landschappen.Auteurs:
Joop Schaminée, Joep Dirkx en John Janssen
Redactie:
MK teksten
Uitgave:
KNNV Uitgeverij, 2010
ISBN:
9789050113205