Folder Natuurmonumenten De Wieden

Weidse meren, smalle sloten, uitgestrekte rietlanden, bloemrijke hooilanden en dichte moerasbossen: dit fraaie landschap van De Wieden is ontstaan door de vroegere turfwinning. In dit waterrijke gebied wemelt het van de – vaak zeldzame – vogels. Ook bijzondere zoogdieren als otter en boommarter voelen zich hier thuis. Samen met De Weerribben vormt De Wieden het Nationaal Park Weerribben-Wieden, het grootste laagveenmoeras van West-Europa.
 
Redactie:
MK teksten
Uitgave:
Natuurmonumenten, 2018