Bedreigde vogels in Nederland

Het gaat niet goed met de vogels in Nederland. Zelfs algemene soorten hebben het moeilijk. Gelukkig geeft dit boek concrete maatregelen om het tij te keren!

Auteurs: Robert Kwak, Ruud van Beusekom, Ruud Foppen, Jip Louwe Kooijmans, Kees de Pater


Redactie: MK teksten


Uitgave: Vogelbescherming Nederland en KNNV Uitgeverij, 2018


ISBN: 9789050116688